Industri dalam Bilik Darjah untuk subjek KAS3503 (SMT(AS))

Penglibatan industri dalam pengajaran subjek Pengurusan Alam Sekitar bagi pelajar tahun 2 Program Sarjana Muda (Teknologi Alam Sekitar) telah dilaksanakan pada 23 Mac yang lalu. Wakil industri iaitu Cik Engku Nur Fatini Engku Umar merupakan Pegawai Eksekutif (Kesihatan, Keselamatan & Alam Sekitar) telah meluangkan masa memberi syarahan bertajuk “Environmental Monitoring Compliance to DOE” berdasarkan practice yang telah dilaksanakan oleh organisasi yang diwakili beliau iaitu Sime Darby Plantation Berhad.

Portal UMT