Industri dalam Bilik Darjah untuk subjek FEI3205, FIZ4402 dan FEI4301 (SMSG (FEDI))

Penglibatan industri dalam subjek Elektronik Analog, Peranti Semikonduktor dan Instrumentasi Lanjutan telah dilaksanakan pada 9 April 2018. Wakil industri iaitu Encik Taib Ziad bin Mohamad yang merupakan Staff Development Engineer di KLA-Tencor, Seremban telah memberikan syarahan dalam topik yang berkaitan dengan Industrial Status and Achievements in Digital & Analog Electronic serta Semiconductor Devices Fabrication.

Portal UMT