Pengenalan seafarers

Pengenalan

seaferer

Seafarers Club

Objektif

  • Melahirkan ahli kelab Seafarer UMT yang berpotensi dari segi akademik, sukan dan juga akhlak.
  • Menjaga kebajikan ahli kelab Seafarer UMT

Visi 

  • Menjadi kelab yang aktif serta mampu bersaing di UMT.

Misi

  • Melahirkan para pelajar yang mempunyai kebolehpasaran yang tinggi khususnya dalam industri maritim.
  • Memberi pendedahan kepada ahli kelab Seafarer UMT tentang industri maritim secara lebih praktikal.
  • Melatih ahli kelab Seafarer UMT tentang ilmu perkapalan dan kelautan secara lebih fokus sebagai persediaan sebelum menjejak dunia industri maritim.