Enrolmen

Enrolmen Pelajar PPKK

Semester II Sesi 206/2017

No.Program Pengajian123456Tangguh pengajianJumlah
1.Sarjana Muda Sains (Sains Nautika dan Pengangkutan Maritim)383831400147
2.Sarjana Muda Sains Gunaan (Fizik Elektronik dan Instrumentasi)83938110258
3.Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Maritim)69695555311253
4.Sarjana Muda Teknologi (Alam Sekitar)9810798960399