Borang LI

[:my]Borang

Borang-borang berkaitan Latihan Industri (LI) adalah sebagaimana berikut:

 1. Borang PPKK LI-02 – Borang Lapor Diri (Bahasa Malaysia)
 2. Borang PPKK LI-02 – Borang Lapor Diri (Bahasa Inggeris)
 3. Borang PPKK LI-03 – Laporan Deskripsi LI (Bahasa Malaysia)
 4. Borang PPKK LI-03 – Laporan Deskripsi LI (Bahasa Inggeris)
 5. Borang PPKK LI-04 – Laporan Kemajuan (Bahasa Malaysia)
 6. Borang PPKK LI-04 – Laporan Kemajuan (Bahasa Inggeris)
 7. Borang PPKK LI-05 – Borang Penyelia LI UMT (Bahasa Malaysia)
 8. Borang PPKK LI-05 – Borang Penyelia LI UMT (Bahasa Inggeris)
 9. Borang PPKK LI-06 – Borang Penyelia LI Industri (Bahasa Malaysia)
 10. Borang PPKK LI-06 – Borang Penyelia LI Industri (Bahasa Inggeris)
 11. Borang PPKK LI-07 – Borang Penilaian Pembentangan (Bahasa Malaysia)
 12. Borang PPKK LI-07 – Borang Penyelia Pembentangan (Bahasa Inggeris)
 13. Borang PPKK LI-08 – Borang Penilaian Laporan Akhir LI (Bahasa Malaysia)
 14. Borang PPKK LI-08 – Borang Penilaian Laporan Akhir LI (Bahasa Inggeris)
 15. Borang PPKK LI-09 – Keseluruhan Markah LI (Bahasa Malaysia)
 16. Borang PPKK LI-09 – Keseluruhan Markah LI (Bahasa Inggeris)
[:en]Borang

Borang-borang berkaitan Latihan Industri (LI) adalah sebagaimana berikut:

 1. Borang PPKK LI-02 – Borang Lapor Diri (Bahasa Malaysia)
 2. Borang PPKK LI-02 – Borang Lapor Diri (Bahasa Inggeris)
 3. Borang PPKK LI-03 – Laporan Deskripsi LI (Bahasa Malaysia)
 4. Borang PPKK LI-03 – Laporan Deskripsi LI (Bahasa Inggeris)
 5. Borang PPKK LI-04 – Laporan Kemajuan (Bahasa Malaysia)
 6. Borang PPKK LI-04 – Laporan Kemajuan (Bahasa Inggeris)
 7. Borang PPKK LI-05 – Borang Penyelia LI UMT (Bahasa Malaysia)
 8. Borang PPKK LI-05 – Borang Penyelia LI UMT (Bahasa Inggeris)
 9. Borang PPKK LI-06 – Borang Penyelia LI Industri (Bahasa Malaysia)
 10. Borang PPKK LI-06 – Borang Penyelia LI Industri (Bahasa Inggeris)
 11. Borang PPKK LI-07 – Borang Penilaian Pembentangan (Bahasa Malaysia)
 12. Borang PPKK LI-07 – Borang Penyelia Pembentangan (Bahasa Inggeris)
 13. Borang PPKK LI-08 – Borang Penilaian Laporan Akhir LI (Bahasa Malaysia)
 14. Borang PPKK LI-08 – Borang Penilaian Laporan Akhir LI (Bahasa Inggeris)
 15. Borang PPKK LI-09 – Keseluruhan Markah LI (Bahasa Malaysia)
 16. Borang PPKK LI-09 – Keseluruhan Markah LI (Bahasa Inggeris)
[:]

Portal UMT