Soalan Lazim (FAQ)

1) Bilakah PPKK ditubuhkan?
PPKK telah ditubuhkan pada 1 Disember 2013

 2) Dimanakah lokasi PPKK
PPKK terletak di daerah Kuala Terengganu di kampus UMT di Aras 1, Bangunan FMSM

 3) Apakah Misi PPKK ?
Memacu kemajuan bidang sains, teknologi dan kejuruteraan melalui penjanaan ilmu kelautan dan
sumber alam yang lestari.

 4) Apakah program pra-siswazah yang ditawarkan di PPKK ?
PPKK menawarkan 4 program pra-siswazah iaitu :-
i) Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Maritim)
ii) Sarjana Muda Sains Gunaan (Fizik Elektronik dan Instrumentasi)
iii) Sarjana Muda Teknologi (Alam Sekitar)
iv) Sarjana Muda Sains (Sains Nautika dan Pengangkutan Maritim)

5) Adakah PPKK menawarkan program pasca-siswazah?
     Ya.

 6) Bagaimana untuk berhubungan dengan PPKK sekiranya terdapat sebarang pertanyaan?

Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan
Universiti Malaysia Terengganu
21030 Kuala Terengganu

      T : 09 – 668 3990
      F : 09 – 668 3991
      E : soe@umt.edu.my