Kemudahan Makmal SMT (Alam Sekitar)

Kemudahan Makmal Program Sarjana Muda Teknologi (Alam Sekitar)

Di antara kemudahan-kemudahan makmal yang disediakan di bawah program ini adalah seperti berikut:

  1. Makmal Bendalir
  2. Makmal Sains Bahan
  3. Makmal Alam Sekitar 
  4. Makmal Termodinamik
  5. Makmal Kualiti Udara dan Bunyi
  6. Makmal Fabrikasi dan Prototaip
  7. Makmal Kejuruteraan Air dan Airsisa
  8. Makmal CAD (Computer Aided Design)
  9. Makmal Guna Semula dan Pemulihan Sisa