Yuran Pengajian

Yuran Pengajian

Bagi kesemua program pengajian prasiswazah di bawah Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan, yuran pengajian yang terlibat adalah seperti berikut:

Bil.Jenis YuranJumlah Yuran
(RM)
1.*Pendaftaran450.00
2.Pengajian980.00
3.Asrama357.00
Jumlah Yuran (Semester 1)1787.00
Jumlah Yuran (Semester seterusnya)1337.00

*Yuran pendaftaran hendaklah dibayar pada Semester 1 sahaja di mana ianya tidak termasuk dalam Yuran Pengajian.