Kemudahan Makmal SMSG (Fizik Elektronik dan Instrumentasi)

Kemudahan Makmal Program Sarjana Muda Sains Gunaan (Fizik Elektronik dan Instrumentasi)


Di antara kemudahan-kemudahan makmal yang disediakan di bawah program ini adalah seperti berikut:

  1. Makmal Radiasi
  2. Makmal Fizik Gunaan
  3. Makmal Bahan Termaju
  4. Makmal Teknologi Tenaga
  5. Makmal Instrumentasi dan Kawalan
  6. Makmal Elektrik dan Elektronik
  7. Makmal Mikroprosessor dan Mikrokomputer

Portal UMT