Kemudahan Makmal SMSG (Fizik Elektronik dan Instrumentasi)

Kemudahan Makmal Program Sarjana Muda Sains Gunaan (Fizik Elektronik dan Instrumentasi)

[rule style=”rule-wave” ]

Di antara kemudahan-kemudahan makmal yang disediakan di bawah program ini adalah seperti berikut:

  1. Makmal Radiasi
  2. Makmal Fizik Gunaan
  3. Makmal Bahan Termaju
  4. Makmal Teknologi Tenaga
  5. Makmal Instrumentasi dan Kawalan
  6. Makmal Elektrik dan Elektronik
  7. Makmal Mikroprosessor dan Mikrokomputer