Kemudahan Makmal SMSG (Teknologi Maritim)

Kemudahan Makmal Program Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Maritim)

Di antara kemudahan-kemudahan makmal yang disediakan di bawah program ini adalah seperti berikut:

  1. Makmal Analisis Berangka
  2. Makmal Lukisan Kejuruteraan
  3. Makmal Loji Kuasa dan Sistem Kapal
  4. Makmal Hidraulik dan Pneumatik
  5. Makmal Permesinan dan Bengkel