PANGKALAN DATA

Pangkalan Data Alumni

Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

Prasiswazah

Jumlah graduan program akademik Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

TahunSarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Maritim)Sarjana Muda Teknologi (Alam Sekitar)Sarjana Muda Sains (Sains Nautika & Pengangkutan Maritim)Sarjana Muda Sains Gunaan (Fizik Elektronik & Instrumentasi)Jumlah
2003-23--23
2004-29--29
2005-47--47
2006-3--3
2007-44-2367
2008-45-3681
2009-56-4096
20103457-22113
201137572759180
201246712355195
201348823240202
201439733181224
201544893282247
201660992989277
201749954178263
2018611063088285
Jumlah4189762456932332

Pascasiswazah

Senarai graduan: