TERAS PROGRAM FEDI

UMT/PPKK/FEDI/TERAS PROGRAM

TERAS PROGRAM


Pelajar-pelajar perlu melengkapkan 66 jam kredit bagi kursus-kursus teras program seperti di dalam jadual di bawah.

KOD KURSUSTAJUK KURSUSJAM KREDIT
FIZ 3101Fizik Terma dan Moden3 (3+0)
FIZ 3102Elektrik dan Magnet3 (3+0)
FEI 3204Elektronik Berdigit3 (2+1)
FIZ 3104Prinsip Sistem Pengukuran 3 (3+0)
FIZ 3105Amali Fizik2 (0+2)
FEI 3302Sensor dam Transduser3 (3+0)
FIZ 3103Mekanik dan Gelombang3 (3+0)
FIZ 4101Fizik Matematik3 (3+0)
FEI 3203Amali Elektrik dan Elektronik2 (0+2)
FEI 3301Pengenalan Instrumentasi3 (3+0)
FEI 4201Litar dan Peranti Elektrik3 (3+0)
FEI 4203Isyarat dan Sistem3 (3+0)
FEI 3205Elektrik Analog3 (2+1)
FIZ 4103Kelektromagnetan3 (3+0)
FEI 4305Amali Instrumentasi2 (0+2)
FEI 4202Mikroprosessor dan Mikrokomputer3 (2+1)
FIZ 4998Projek Ilmiah Tahun Akhir I3 (0+3)
FIZ4992ALatihan Industri6 (0+6)
FIZ 4104Fizik Pengkomputeran3 (3+0)
FIZ 4999Projek Ilmiah Tahun Akhir II3 (0+3)
MTK 3004Pengenalan Kepada Kalkulus3 (3+0)
CSC 3101Pengatucaraan Asas3 (2+1)

Portal UMT